Melanoom

Wat is een melanoom?

Deze vorm van kanker ontstaat uit de pigmentcellen. Pigmentcellen komen vooral voor in de huid. Wanneer pigmentcellen in groepjes bij elkaar liggen vormen zij een moedervlek. Er is sprake van een melanoom als een groep pigmentcellen is veranderd in kankercellen. Kenmerk van kankercellen is dat ze kunnen doorgroeien in omliggend weefsel. Doordat de melanoomcellen zich kunnen verplaatsen, kunnen uitzaaiingen ontstaan naar andere organen.

Vroeg-herkenning van melanoom

Het aantal gevallen van huidkanker, en ook de sterfte eraan, stijgt schrikbarend. Regelmatig checken van de moedervlekken op je huid helpt om een melanoom (en ook huidkanker in het algemeen) op tijd te herkennen. Dat is belangrijk, want dat verbetert de vooruitzichten
Meestal ontstaat een melanoom vanuit een moedervlek. Als een pigmentcel in een moedervlek ongeremd gaat delen, dan verandert de moedervlek van uiterlijk. Wanneer een moedervlek een onrustig uiterlijk toont (verdikt, donkerder of juist lichter of meer gevlekt wordt, een grillige grens krijgt, gaat bloeden, jeukt of pijn doet) is het belangrijk dat je door een dermatoloog wordt gezien.

De behandeling

Uw dermatoloog verwijdert het melanoom onder plaatselijk verdoving. Voor de zekerheid verwijdert uw dermatoloog extra huid rondom het melanoom. Afhankelijk van het uitslag van het pathologie laboratorium van het Universitair Medisch Centrum Utrecht zal de dermatoloog in overleg met u tot keuze komen omtrent het vervolg-beleid, waarbij ook onderzoek van de schildwachtklier aan de orde komt. Mocht er na aanvullend onderzoek blijken dat er sprake is van een melanoom in een voortgezet stadium dan is het goed te weten dat Dermalink een samenwerking heeft met het Universitair Medisch Centrum Utrecht. De behandeling zal in zo’n geval in dit academisch centrum worden voortgezet.

Vooruitzichten

Wanneer een melanoom in een vroeg stadium wordt ontdekt, is de kans op een succesvolle behandeling groot. Dit is afhankelijk van de microscopische kenmerken van uw melanoom. Hoe dunner deze is, hoe groter de kans op volledige genezing. Bij herkenning en behandeling in een vroeg stadium is de kans op genezing groter dan 95%. Bij een uitzaaiing is de kans op genezing minder groot.

In de praktijk

Als bij u een verdenking op huidkanker bestaat, verwijst uw huisarts u door naar Dermalink. U doorloopt een speciaal opgezet zorgpad van onderzoeken en behandelingen. Uw dermatoloog kan op basis van de uiterlijke kenmerken van de verdachte moedervlek betrouwbaar een goedaardige van een onrustige of kwaadaardige moedervlek onderscheiden. Daartoe bestudeert hij de huid met een handmicroscoop, het dermatoscoop. Uw dermatoloog doet ook een uitspraak of u een verhoogde kans tot het ontstaan van een melanoom met zich meedraagt. Dit is bijvoorbeeld het geval als melanoom in de familie voorkomt, uw huid in het bijzonder door UV-licht is belast, uw huid 5 of meer atypische moedervlekken en/of meer dan 100 gewone moedervlekken toont. Als er sprake is van een verhoogd risico dan wordt u geïnstrueerd voor zelfonderzoek. Mocht er bij u de verdenking op een melanoom bestaan dan bespreekt uw dermatoloog de behandeling die het beste in uw situatie past.
Dermalink staat voor het implementeren van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van huidziekten en spataderen. Nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en waar mogelijk besproken tijdens het consult en toegepast bij de behandeling. Daarbij staan kwaliteit en veiligheid voorop. Patiënten kunnen dat afleiden uit het ZKN-keurmerk, dat de kliniek al enkele jaren voert.