Kwaliteit

Onze expertise, zichtbaar goed geregeld.

Onze artsen zijn echte specialisten op hun terrein en dragen voortdurend bij aan het hoge kwaliteitsniveau van Dermalink.

Dermatoloog

Dermatologen hebben na hun universitaire geneeskundeopleiding een 5 jaar durende vervolgopleiding tot dermatoloog gevolgd. Om de registratie van dermatoloog te behouden, volgt de dermatoloog jaarlijks nascholingen. Hierdoor bent u verzekerd dat zijn dermatologische kennis en kunde up-to-date is.

Kwaliteitsregister

De dermatologen werkzaam bij Dermalink staan geregistreerd in het BIG-register. Een BIG- registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

Binnen Dermalink is een kwaliteitsfunctionaris werkzaam. “Zorg voor kwaliteit, dat betekent zorgen dat in de behoeften en wensen van de patiënt voorzien wordt. Het is belangrijk dat niet alleen de patiënt kwalitatief hoogstaande en veilige zorg krijgt, maar ook dat collega’s en dermatologen in een veilige omgeving kunnen werken. Continu nagaan waar we kunnen verbeteren zodat collega’s en dermatologen gemotiveerd en geënthousiasmeerd worden.

Het kwaliteitsdenken is een continu proces. Je kunt niet stoppen en zeggen: met deze kwaliteit neem ik genoegen, maar blijven zoeken naar hoe het beter, slimmer en vriendelijker kan. Deze slogan is niet alleen op de zorg voor patiënten van toepassing, maar zeker ook voor interne processen.”

Samenwerking

Voor het verbeteren van de kwaliteit en het maximaal garanderen van de continuïteit van de zorg werkt Dermalink samen met de Samenwerkende Dermatologie Klinieken Nederland.

Onafhankelijke toetsing:

Algemeen

Wij proberen onze patiënten zo veel mogelijk verantwoorde en doelmatige zorg te leveren. Daarbij willen wij een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau bereiken. De dermatologen van Dermalink werken volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging en bezoeken regelmatig nationale en internationale congressen om zich te blijven scholen. Bovendien vergaderen zij tweewekelijks over medisch inhoudelijke zaken, bespreken richtlijnen en de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.

Alle behandelingen bij Dermalink zijn geprotocolleerd, dat wil zeggen dat vast staat op welke wijze een behandeling wordt uitgevoerd. Zo kunnen wij bijvoorbeeld nieuwe medewerkers op een uniforme wijze inwerken. Natuurlijk beschikt Dermalink ook over een AED en volgen alle medewerkers en artsen jaarlijks een reanimatie cursus. Wij proberen zo de kwaliteit bij Dermalink op een hoog niveau te houden. Een niveau dat overigens niet alleen door onszelf bepaald wordt. Wij maken namelijk gebruik van diverse onafhankelijke adviseurs en controleurs.

Apparatuur

Net als in iedere andere zorginstelling wordt al onze apparatuur jaarlijks gecontroleerd op deugdelijk functioneren en veiligheid. De gebeurt uiteraard door een onafhankelijke instantie.

Hygiëne

Bij Dermalink zijn alle mogelijke maatregelen genomen ter preventie van eventuele infecties. Alle medewerkers die met patiënten, patiëntenmateriaal, geneesmiddelen en andere voor patiënten bestemde zaken omgaan, zijn hiervan op de hoogte. Dermalink wordt tevens jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke infectiepreventie deskundige. Zij draagt zorg voor de inhoud en de actualisering alsmede de periodieke toetsing van de hygiëneprotocollen.

Medicatie

In een zelfstandige kliniek als Dermalink worden regelmatig geneesmiddelen gebruikt en verstrekt. De levering van deze geneesmiddelen en de controle hierop is in handen van apotheek Schuilenburg te Amersfoort.

ZKN

Dermalink staat voor hoogwaardige kwaliteit, korte wachttijden, innovatieve behandelmethoden, vriendelijke sfeer, betere service en vooral aandacht voor de mens achter de patiënt. Daarom is Dermalink lid van Zelfstandige Klinieken Nederland en in het bezit van het ZKN-keurmerk. Zelfstandige Klinieken met het ZKN-keurmerk staan garant voor een geborgde kwaliteit van medische zorg, een snelle efficiënte en persoonlijke behandeling, waar uw gezondheid centraal staat. Zij voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen en staan garant voor een korte wachttijd en een optimale behandeling in een prettige omgeving.


Wet Bescherming Persoonsgegevens

Uiteraard voldoet Dermalink aan de wettelijke eisen die aan een instelling worden gesteld ten aanzien van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bovendien hebben alle medewerkers van Dermalink in hun contract een clausule ondertekend dat men zich houdt aan de regels met betrekking tot de geheimhoudingsplicht van patiëntgegevens. Voor meer informatie klik hier.

Niet alleen onze Raad van Bestuur voelt zich verantwoordelijk voor uw veiligheid, ook onze medisch specialisten en de rest van het ondersteunend team dragen daar aan bij.

Zo werken wij continue aan onze cultuur van openheid en transparantie, waardoor het melden van incidenten en onveilige situaties vanzelfsprekend zijn. Immers: ‘je werkt hier veilig of je werkt hier niet’.

Ook u als patiënt kunt bijdragen aan de veiligheid in onze organisatie door onveilige situaties te melden. Dat kan direct aan één van onze medewerkers, of door ons een email te sturen.

Klacht

De medewerkers van Dermalink doen hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over een behandeling. Aan uw opmerkingen of klacht wordt een groot belang gehecht. Allereerst omdat Dermalink het belangrijk vindt, dat u geheel tevreden bent. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om de zorgverlening te verbeteren.

In de brochure leest u wat u kunt doen met uw klacht of opmerkingen.

Mocht u geïnteresseerd  zijn in de tevredenheidsonderzoek kunt u deze opvragen bij de balie