Meest gestelde vragen over Dermalink

Is Dermalink een privé kliniek?

Nee, Dermalink is door de overheid erkent als een zelfstandige polikliniek, waar verzekerde geneeskunde geleverd wordt. Iedereen met een Nederlandse basis verzekering kan bij Dermalink terecht. Het grote verschil met een algemeen ziekenhuis is dat Dermalink niet beschikt over een opname faciliteit voor klinische zorg. Behandelingen zonder verwijzing door de huisarts of medisch specialist en louter cosmetische ingrepen worden bij Dermalink niet uitgevoerd.

Kan ik bij Dermalink terecht voor alle huidziektes?

Ja, u kunt bij ons terecht voor alle voorkomende dermatologische huidproblemen en voor de behandeling van spataderen.

Heb ik een verwijsbrief nodig?

Ja, Dermalink is een zorginstelling voor medisch specialistische zorg op het gebied van huidziekten en spataderen. Een voorwaarde voor vergoeding door uw zorgverzekering is dat u bent doorverwezen door de eerste lijns zorg. Verwijzing kan plaatsvinden door: huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, een verloskundige (ingeval zwangerschap of bevalling), jeugd(gezondheidszorg)arts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde / verpleeghuisarts en tandarts voor kaak chirurgische behandeling. Ook kunt u direct worden doorverwezen door de zorg en wachtlijst bemiddeling van uw zorgverzekering.

Welke behandelingen worden vergoed door mijn ziektekostenverzekeraar?

Het bezoek aan de dermatoloog wordt altijd volledig vergoed door uw zorgverzekering na verwijzing door uw huisarts. Alle behandelingen die vallen onder de voorziening voor verzekerde zorg in de basis verzekering worden volledig vergoed door uw zorgverzekering. U dient net als in het ziekenhuis rekening te houden met een eventueel eigen risico van uw ziektekostenverzekering.
Niet alle behandelingen, hoe wenselijk deze ook moge zijn, vallen onder de voorziening voor verzekerde zorg. Dat betekent dat voor sommige aandoeningen een behandeling mogelijk is die niet onder de basisverzekering van uw zorgpolis valt. Behandeling van cosmetisch ontsierende huidafwijkingen en verouderingsverschijnselen van de huid worden niet vergoed. Als voor uw aandoening de behandeling niet onder verzekerde zorg valt, dan vergoed uw zorgverzekering alleen de kosten voor diagnostiek en het onderzoek indien u door uw huisarts bent verwezen en niet de aanvullende kosten voor de behandeling. Als er in dit geval voor u aanvullende kosten ontstaan, zal uw dermatoloog dit vooraf met u bespreken. Diagnostiek en onderzoek van kalknagels vallen volledig onder de basisverzekering, Voor het gebruik van de laser in plaats van de traditionele tablet behandeling rekent Dermalink geen aanvullende kosten aan uw zorgverzekering.

Wat zijn de wachttijden bij Dermalink?

Dermalink heeft de volgende actuele wachttijdindicatie: polikliniek binnen een week, behandeling binnen twee weken.

Dermalink behoudt zich het voorrecht af te kunnen wijken van deze wachttijd indien er sprake is van overmacht. De wachttijdindicatie wordt eenmaal per maand geactualiseerd. Laatste update: november 2018.

 

 

 

 
 
 
 
 

Toelichting: De gepubliceerde wachttijden worden maandelijks geactualiseerd. Er kunnen verschillende wachttijden gelden afhankelijk van de afspraken welke uw zorgverzekeraar heeft gemaakt omtrent zorgspreiding.  Er bestaat de mogelijkheid om wachtlijstbemiddeling door uw zorgverzekeraar te laten uitvoeren wanneer u de wachttijd te lang vindt. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgverzekeraars en zorgaanbieders gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijden Nza

Hoe kan ik een afspraak maken voor een consult?

U kunt een afspraak maken op verschillende manieren: telefonisch of door het invullen van het formulier ‘Afspraak maken’.

Mijn huidziekte staat niet in de lijst met meest voorkomende huidziekten. Wat nu?

Geen nood! Er zijn in totaal wel meer dan 5000 verschillende huidziektes. Wij bespreken hier alleen de meest voorkomende. U kunt uiteraard altijd een afspraak maken met onze dermatoloog om uw huidprobleem te laten bekijken, te onderzoeken en eventueel te laten behandelen.

Kan ik bij Dermalink terecht voor een second opinion?

Ja, dat kan. Uw dermatologen zijn zeer ervaren in de behandeling van de meest uiteenlopende huidziektes en huidproblemen. Wij zijn u graag van dienst.

Werken de dermatologen van Dermalink samen met een huidtherapeute?

Soms wordt voor een ondersteunende behandeling gekozen voor samenwerking met een huidtherapeute. Het aanmeten en aanpassen van therapeutisch elastische kousen bij chronische veneuze of lymfatische aandoeningen en het behandelen van huidproblemen als overbeharing, acne, littekens, storende kleurverschillen en cosmetische spataderen kunnen door de huidherapeute na doorverwijzing door de dermatoloog uitgevoerd worden. De huidtherapeute zal met u bespreken of deze kosten voor vergoeding in aanmerking komen in de basisverzekering of aanvullende verzekering van uw zorgpolis, danwel voor eigen rekening komen.

Uw vraag staat er niet tussen?

Stel dan uw vraag in onderstaand contactformulier.

Contactformulier

 
 

Verification