Kinderdermatologie

Het speciale aandachtsgebied kinderdermatologie houdt zicht bezig met onderzoek en behandeling van huidaandoeningen bij kinderen. De Kinderdermatologie bevindt zich daarmee op het grensvlak van de dermatologie en de kindergeneeskunde en verschilt van de dermatologie bij volwassenen. Kinderen hebben soms heel andere aandoeningen dan volwassenen. Een huidprobleem kan bijvoorbeeld een signaal zijn voor een uitgebreidere ziekte of een erfelijke afwijking.
Ook is de huid van kinderen is anders dan de huid van volwassenen. Bij heel jonge kinderen is de doorlaatbaarheid van de huid verhoogd. Ook bij kinderen met atopisch eczeem is de doorlaatbaarheid van de huid verhoogd. De verhouding van de huidoppervlakte ten opzichte van het totale lichaamsvolume is anders. Lokale toepassing van geneesmiddelen kan daarom op de kinderleeftijd sneller leiden tot bijwerkingen.

Veel voorkomende Veel voorkomende aandoeningen zijn eczeem, huidinfecties, waaronder impetigo, luierdermatitis, exanthemen (in de volksmond “vlekken ziekte”) goedaardige nieuwvormingen zoals hemagiomen, psoriasis en erfelijke huidziekten.

De dermatologen van Dermalink vinden het belangrijk dat ouders met een jong patiëntje een andere benadering vereisen dan een volwassen patiënt: “Je kunt niet alleen met de volwassenen praten. Je moet ook het kind op z’n gemak kunnen stellen, want je moet af en toe een vervelend onderzoek doen zoals een biopt afnemen. En je moet andere vragen stellen. Naar de nachtrust bijvoorbeeld, want dat kan invloed hebben. Volwassen patiënten melden dat vaak spontaan, maar een kind niet. Stel dat een kind slecht slaapt van de jeuk en ook de ouders wakker houdt. Dan raken ouders oververmoeid en geïrriteerd, wat weer effect op het kind heeft. Die kan dan weer meer last van bijvoorbeeld zijn eczeem krijgen. Zo’n vicieuze cirkel moet je zien te doorbreken.”

In de praktijk

Bij Dermalink wordt de patiënt eerst onderzocht door de dermatoloog. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan het beloop van uw klachten en eventuele uitlokkende factoren. Soms is het nodig aanvullend onderzoek uit te voeren.
De dermatoloog vertelt u over de nieuwste inzichten in het ontstaan en het beloop van uw aandoening. Daarop bespreekt hij de behandeling die het beste in uw situatie past.
Dermalink staat voor het implementeren van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van huidziekten en spataderen. Nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en waar mogelijk besproken tijdens het consult en toegepast bij de behandeling. Daarbij staan kwaliteit en veiligheid voorop. Patiënten kunnen dat afleiden uit het ZKN-keurmerk, dat de kliniek al enkele jaren voert.