Wratten aan handen en voeten

Wratten zijn bloemkoolvormige uitstulpingen van de huid, ontstaan door een virusinfectie.
Er zijn verschillende soorten wratten. De gewone wrat (verruca vulgaris) zit meestal op de vingers of handen, of op de voetzool (verruca plantares) en wordt vaak al op jonge leeftijd opgelopen.
Er bestaan ook vlakke wratten (verruca plana). Deze zijn kleiner, vaak 1-3 mm groot, nauwelijks uitstekend, soms haast niet zichtbaar, en er zitten er vaak meerdere bij elkaar. Dit soort wratten zitten vooral op de handruggen, de onderarmen, de benen, en soms op het gezicht of in de hals.

Wat is de oorzaak van wratten?

Wratten zijn besmettelijk, je loopt ze op door contact met iemand die wratten heeft. Wratten worden veroorzaakt door een infectie van de huid met het humaan papillomavirus. Dit is een besmettelijk virus. Je kunt een wrat oplopen door contact met iemand die wratten heeft, bijvoorbeeld door iemand met handwratten een hand te geven. Voetwratten worden opgelopen in gymzalen en douches, waarschijnlijk door lopen over besmette huidschilfers. Het kan na de besmetting 2 tot 6 maanden duren voordat de wrat zo groot is dat hij zichtbaar is.

Is het nodig dat wratten worden behandeld?

Omdat wratten meestal vanzelf weer overgaan, is het niet altijd nodig om te behandelen. Men kan ook afwachten. Omdat wratten vooral bij kinderen voorkomen en alle behandelingen pijnlijk zijn, is het niet zo’n gek idee om af te wachten. Bij circa tweederde van de patienten verdwijnen de wratten spontaan binnen 2 jaar. Behandelen is wel zinvol als de wratten klachten veroorzaken (pijn), of cosmetisch erg storend zijn, of niet vanzelf overgaan.

Wat kan u zelf doen?

Er zijn bij de apotheek verschillende aanstipvloeistoffen verkrijgbaar met salicylzuur dat de bovenste huidlaag (de hoornlaag) verweekt en oplost. Deze aanstipvloeistoffen moeten elke dag worden aangebracht. Het helpt om dagelijks voor aanstippen zoveel mogelijk hoornlaag te verwijderen met een mesje, eeltvijl, of puimsteen.

Behandelingen op het spreekuur

Nieuwste behandeling met carbonzuur

Op het spreekuur kunnen wratten worden aangestipt met een etsend zuur. De nieuwste behandeling is de toepassing van carbonzuur. Groot voordeel van deze behandeling is dat aanstippen pijnloos is, en ook eventuele napijn op de dagen na aanstippen weinig voorkomend is. De kans op succesvolle behandeling na 1 maand is met 81% het hoogst van alle wrattenbehandelingen.

Bevriezing met vloeibare stikstof

Het bevriezen van wratten is een veel toegepaste behandeling. Het bevriezen van wratten is pijnlijk. Er kunnen bloedblaren en wonden ontstaan en blijvende kleurverschillen of littekens achterblijven. Bij bevriezen van de huid rondom de nagel kan de nagel zelfs permanent worden beschadigd. Ook komen wratten na bevriezing vaak terug, of breiden door de behandeling zelfs uit. Dat komt omdat er met wrattenvirus geïnfecteerde huid achterblijft waardoor de wrat terug kan groeien. Daarom wordt deze behandeling bij Dermalink niet toegepast.

In de praktijk

Bij Dermalink wordt de patiënt eerst onderzocht door de dermatoloog. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan het beloop van uw klachten en eventuele uitlokkende factoren. Soms is het nodig aanvullend onderzoek uit te voeren.
De dermatoloog vertelt u over de nieuwste inzichten in het ontstaan en het beloop van uw aandoening. Daarop bespreekt hij de behandeling die het beste in uw situatie past.
Dermalink staat voor het implementeren van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van huidziekten en spataderen. Nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en waar mogelijk besproken tijdens het consult en toegepast bij de behandeling. Daarbij staan kwaliteit en veiligheid voorop. Patiënten kunnen dat afleiden uit het ZKN-keurmerk, dat de kliniek al enkele jaren voert.