Spataderen

Flebologie is het onderdeel van het medisch specialisme dermatologie dat zich bezig houdt met diagnostiek en behandeling van spataderen, oedeem of vocht in de benen en ulcus cruris (open been). De laatste jaren is de kennis over spataderen sterk toegenomen. Nieuwe mogelijkheden in diagnostiek en behandeling hebben de vooruitzichten voor mensen met spataderen beduidend verbeterd. Ook voor patiënten met een open been (een chronische zweer aan het onderbeen) en patiënten met oedeem na trombose, lipoedeem en lymfoedeem worden nieuwe behandelingen aangeboden. De oedeemtherapie kan daarbij ondersteund worden door het aanmeten en aanpassen van therapeutisch elastische kousen.

Door de nieuwe ontwikkelingen in het wetenschappelijk en praktisch onderzoek naar spataderen is de behandeling enorm veranderd. Hoewel deze innovaties nog niet overal worden toegepast, worden deze door Dermalink wel aangeboden. Onderzoek en behandeling uitgevoerd door uw dermatoloog. Hoewel dit als vanzelfsprekend klinkt wordt de zorg voor spataderen in veel ziekenhuizen en zelfstandige klinieken uitbesteed aan een dokters-assistente of een “fleboloog”. Een “fleboloog” is een betiteling die regelmatig wordt gevoerd in de (para)-medische praktijk door hen die niet als medisch specialist gecertificeerd zijn. Bij Dermalink kunt u er zeker van zijn dat zowel het onderzoek, het samenstellen en bespreken van het behandelplan en de uitvoer van de behandeling in handen is van een medisch specialist, uw dermatoloog.

Moeten spataderen behandeld worden?

Pijn in het been, soms met krampen en vochtophoping in de benen en verkleuring rond de enkels. Deze symptomen kunnen duiden op spataderen. Tegenwoordig kunnen ze zeer doeltreffend en pijnloos verwijderd worden. Vaak is het zo dat de mensen pas na een behandeling zich realiseren op welke manier de benen anders en beter aanvoelen en welke klachten de spataderen voor de behandeling hadden gegeven.

Voor het beste resultaat

Dermalink beschikt over de nieuwste en modernste behandelapparatuur. De kwaliteiten van de beeldvormende echo en duplex apparatuur zijn met sprongen vooruit gegaan. Doordat de spataderen veel nauwkeuriger in kaart worden gebracht kan ook de behandeling veel gerichter plaatsvinden. Dermalink heeft daartoe de beschikking over o.a. een eigen operatiekamer. Voor een eerste polikliniekbezoek of voor vervolgbehandelingen zijn er geen wachttijden, u wordt snel behandeld.

Veiliger en minder belastend

Grote voordelen van de nieuwe behandelingen in vergelijking met de traditionele behandelingen zijn dat deze voor u minder belastend en veiliger zijn. Ook daar waar de traditionele behandelingen kunnen bijdragen aan het ontstaan van nieuwe spataderen is dat voor de nieuwe behandelingen niet van toepassing, zodat op de lange termijn spataderen veel minder vaak terugkomen.
Vaak wordt een combinatie van behandeltechnieken toegepast om het beste resultaat te bereiken. Bij Dermalink heeft het traditionele strippen van de grote spataderen plaats gemaakt voor de laserbehandeling. De laserbehandeling is in 2001 door Dr. der Kinderen in Nederland is geïntroduceerd. Dr. der Kinderen is daarmee in Nederland de dermatoloog die de meeste ervaring heeft op het gebied van de laserbehandeling van spataderen.
Na de laserbehandeling men direct de dagelijkse activiteiten kan hervatten De nabehandeling is het dragen van kousen, geen zes weken maar slechts gedurende een tot twee weken. Voor grote zijtakken en convoluten aan het been is de ambulante flebectomie (Trans-Illuminated Phlebectomy) beschikbaar, waarbij door kleine prikgaatjes de spataderen in kleine segmentjes onder plaatselijke verdoving worden verwijderd en dus niet kunnen terugkomen, zoals na inspuiten vaak wel het geval is. De nabehandeling is het dragen van kousen, geen zes weken maar slechts gedurende een week.
Voor de kleine zichtbare spataderen is een behandeling met de nieuwste gecombineerde Neodymium YAG en Alexandriet laser een goede keuze. Die behandeling wordt uitgevoerd door een van de huidtherapeutes waarmee Dermalink samenwerkt.

In de praktijk

Bij Dermalink wordt de patiënt eerst onderzocht door de dermatoloog. Daarbij wordt er veel aandacht geschonken aan de aanwezigheid oedeem of vocht in de benen en verkleuring van de huid rondom de enkels. Een aanvullend echo- en duplex-onderzoek wordt uitgevoerd om het verloop van de aderen in beide benen in kaart te brengen. Ook wordt de aderfunctie onderzocht onder andere het functioneren kleppen te testen.
De dermatoloog vertelt u over de nieuwste inzichten in het ontstaan en het beloop van deze aandoening. Daarop bespreekt hij de behandeling die het beste in uw situatie past.
Dermalink staat voor het implementeren van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van huidziekten en spataderen. Nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en waar mogelijk besproken tijdens het consult en toegepast bij de behandeling. Daarbij staan kwaliteit en veiligheid voorop. Patiënten kunnen dat afleiden uit het ZKN-keurmerk, dat de kliniek al enkele jaren voert.